Loonsverhoging per 1 januari 2017 conform CAO Dierenartspraktijken

De afspraak is dat we een loonindex hanteren als maatstaf voor deze loonsverhoging. Deze index is gebaseerd op het gemiddelde van 2 andere indexen, namelijk:

1) het gemiddelde van de consumentenprijsindex conform CBS over de periode van oktober 2015 t/m september 2016

2) de gemiddelde loonstijging in de afgesloten CAO’s over het jaar 2016 conform de AWVN index.

De uitkomst van deze afspraak heeft geleid tot 0,875% loonverhoging (1,5% AWVN + 0,25% CPI / 2 = 0,875%), MAAR dankzij jullie protesten om het volledig van de loonindex te laten afhangen, is er een bodem ingesteld van 1%.

Kortom: de loonsverhoging per 1 januari 2017 is 1%.

Het is mager, maar in het najaar van 2017 starten we weer met nieuwe onderhandelingen. Heb je een mening? Laat dan vooral van je horen als we weer om input vragen!

Voor alle duidelijkheid: deze 1% loonsverhoging staat volledig los van de eventuele toegekende periodieken die gebaseerd zijn op jouw functioneren als assistent.

GEEN CAO wél loonsverhoging

Het is mogelijk dat jouw werkgever geen BPW lid, maar dat er in jouw arbeidsovereenkomst expliciet vermeld wordt dat de CAO van toepassing is. Het kan ook zijn dat er in jouw contract staat dat het salaris conform de CAO toegepast zal worden. In dat geval geldt ook voor jou de bovengenoemde salarisverhoging.

Staat er niets in je contract, dan getuigt het van goed werkgeverschap als jouw werkgever deze verhoging ook doorvoert. Jij kunt het in ieder geval altijd samen met je collega’s bij je werkgever bespreekbaar maken.

Wil je werkgever niets van salarisverhogingen weten en krijg je alleen het wettelijk minimum, weet dan dat het wettelijk minimum(jeugd)loon twee maal per jaar verhoogd wordt. Namelijk per 1 januari en per 1 juli. Deze bedragen zijn altijd terug te vinden op de site van de rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/inhoud/bedragen-minimumloon-2017

Er zijn door de overheid afspraken gemaakt om het minimumjeugdloon voor 21 en 22-jarigen in twee stappen af te schaffen. In de praktijk betekent dit dat alle 22-jarigen vanaf 1 juli 2017 recht hebben op het volwassen minimumloon. Daarnaast zullen de lonen van de 18 t/m 21-jarige meer omhoog gaan dan anders. In 2019 wordt stap 2 in werking gezet, waardoor ook 21-jarigen kunnen rekenen op het volwassen minimumloon.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon