Lid worden van Vedias

Let op: de facturen van het lidmaatschap voor bestaande leden zijn op 3 januari 2022 per e-mail verstuurd. Controleer je spam-box/ongewenste e-mail. Als we je geen e-mail hebben kunnen sturen, dan ontvang je de factuur per post. Geen e-mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@vedias.nl.

Het Vedias Lidmaatschap

Vedias is de beroepsvereniging voor de paraveterinaire dierenartsassistent. Het doel van de vereniging is het optimaliseren, verbeteren en verbreden van de professie in de ruimste zin van het woord. Door lid te worden draag jij je steentje hier ook aan bij. Want samen staan we sterker en kunnen we meer voor elkaar krijgen. Denk hierbij aan de cao onderhandelingen die we samen met de vakbonden voeren. Door deze onderhandelingen zijn voor velen verbeterde afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. En hoewel de cao niet algemeen bindend is, en niet alle werkgevers zich eraan houden, merken we toch dat de meeste werkgevers de cao wel als leidraad gebruiken. En juist als jouw praktijk zich niet aan de cao houdt, is het belangrijk om je te verenigen. Want alleen door onze krachten te bundelen, kunnen we veranderingen in gang zetten.

Wie kan lid worden?
Dierenartsassistenten die als zodanig werkzaam zijn of zijn geweest. Ook als paraveterinaire dierenartsassistente in opleiding kan je lid worden van Vedias.

Jaarcontributie € 30,00

Contributie voor leden woonachtig in het buitenland:
Binnen Europa: € 30,00 + €7,50 portokosten
Buiten Europa: € 50,00
Deze hogere contributie heeft uitsluitend te maken met de hogere verzendkosten van de Vedias INFO naar het buitenland.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Als men niet aan het begin van het jaar lid wordt, wordt de contributie voor dat jaar per kwartaal met € 6.00 verminderd.

Het Vedias lidmaatschap biedt vele voordelen:

  • 4x per jaar ontvangt je de Vedias Beroepsinfo: een leuk en informatief magazine voor de paraveterinair dierenartsassistent met interessante artikelen over de laatste updates uit het werkveld.
  • We bieden je meerdere nascholingen en excursies aan, waar je kosteloos of tegen een geringe bijdrage naar toe kan.
  • Je lidmaatschap en je gevolgde nascholingen zijn een goede aanvulling op je cv, waardoor je laat zien dat je betrokken bent bij je beroepsgroep en jezelf blijft ontwikkelen.
  • We bieden ondersteuning aan degene die vragen hebben over de opleiding, de arbeidsomstandigheden, contractbesprekingen of andere branche gerichte onderwerpen.
  • Als Vediaslid heb je als eerste zicht in de nieuwe vacatures, voordat deze openbaar gezet worden.
  • Je bouwt een netwerk op met andere paraveterinaire dierenartsassistenten en andere uit het werkveld.
  • We bieden via onze Facebooksite de mogelijkheid om samen met je collega’s te overleggen en discussiëren.
  • Iedere maand ontvang je via de mail onze nieuwsbrief: de Parapost. Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het veterinaire werkveld.

Mocht jij ideeën hebben hoe wij als beroepsvereniging nog meer voor de leden kunnen betekenen, dan horen we dat graag van je.

Nu lid worden?

Inschrijving voor het lidmaatschap

Wijzigingen doorgeven?
Ben je reeds lid van Vedias, maar ben je verhuisd, getrouwd, of heb je een nieuw telefoonnummer of e-mail adres? Voor een correct en foutloos ledenbestand verzoeken we je vriendelijk deze wijzigingen z.s.m. aan ons door te geven. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen, dat je de INFO en eventueel andere informatie meteen op zowel het juiste adres als je correcte naam kan ontvangen.

Leden wijzigingsformulier

Hartelijk bedankt voor je medewerking!

Geen dierenartsassistent, toch geïnteresseerd?
Alle personen (niet-dierenartsassistenten) die de Vereniging “een warm hart toedragen” of gewoon geïnteresseerd zijn in het werk van Vedias (zoals b.v. dierenartspraktijken) kunnen een abonnement op de INFO nemen, dat kost € 30,00 per jaar.
Voor vragen hierover graag contact opnemen met de ledenadministratie!

Toch nog meer informatie?
Neem contact op met Ans Zeeman-Fraas (ledenadministratie).
De nodige gegevens hiervoor vind je op de contact-pagina.

Beëindigen van het lidmaatschap:
De schriftelijke opzegging (per brief of e-mail (naar de ledenadministratie), NIET telefonisch) moet vóór 1 december van het lopende kalenderjaar in het bezit zijn van de ledenadministratie, anders blijft men de contributie voor het volgende jaar verschuldigd. We zouden het fijn vinden als je wilt aangeven wat de reden van je opzegging is.