Beroepsinfo

De Vedias BeroepsINFO is een vakgericht magazine voor de dierenartsassistent. Dit blad ontvang je vier keer per jaar gratis bij je lidmaatschap van Vedias. Tevens kan iedereen die Vedias ‘een warm hart toedraagt abonnee worden. De jaarcontributie voor leden bedraagt €30,-. Abonnee worden kost €30,- per jaar.

De Vedias BeroepsINFO verschijnt vier keer per jaar. INFO 2 is onze ‘special’ en staat altijd in het teken van een specifiek thema. Elk jaar bedenken we met de redactie een thema en proberen daar voor alle diergroepen artikelen bij te vinden en ook betrekken we de industrie hier zoveel mogelijk in. Zo hebben we afgelopen jaren geriatrie, pediatrie en ziekmakers gehad. De BeroepsINFO wordt gedrukt bij Zalsman in Zwolle en de jaaroplage bedraagt ongeveer 9.000 exemplaren. De BeroepsINFO bestaat drie keer per jaar uit 40 pagina’s en een keer per jaar uit 48 pagina’s indien er voldoende kopij is.

Kopij kan worden aangeleverd, het liefst digitaal op redactie@vedias.nl. De redactie zal het artikel beoordelen of het inderdaad geschikt is om te plaatsen.
De industrie kan persberichten aanleveren op redactie@vedias.nl. Het opsturen van een persbericht is geen garantie dat het daadwerkelijk geplaatst zal worden in de eerstvolgende BeroepsINFO. Indien er ruimte is, zal gekeken worden wat er geplaatst kan worden.
Adverteerders kunnen met hun vragen terecht op advertentie@vedias.nl.

De INFO wordt opgemaakt  in het programma Adobe Indesign. De redactie bestaant uit Marja Haselager-Seegers, redacteur en Eva Helmich. Per INFO wordt er gekeken welke vaste auteurs er zijn en wat zij schrijven. Verder zoekt de redactie naar interessante artikelen voor de dierenartsassistent door middel van contact te leggen met dierenarts, specialisten of de industrie. Indien er geen beeldmateriaal bij een artikel geleverd wordt dan is er een mogelijkheid om foto’s in hoge resolutie aan te kopen via een website die foto’s van professionals levert.

 
BeroepsINFO 2019 nr. 2
Artikel: Desensibiliseren, wat is dat?

 • Vedias
 • Facebook

  5 dagen geleden

  Vedias

  Wij zijn helemaal ondersteboven van een aantal hele mooie motivaties/voordrachten! Ook meedoen? Je hebt nog een paar dagen om je in te schrijven op
  dutchpetconference.nl/dutch-pet-awards/paraveterinair-award/
  ... Bekijk meerBekijk minder

  Bekijk op Facebook
 • Recente geplaatste berichten
 • Sponsoren