Beroepsinfo

De Vedias BeroepsINFO is een vakgericht magazine voor de paraveterinair dierenartsassistent. Dit blad ontvang je vier keer per jaar gratis bij het lidmaatschap van Vedias. Tevens kan iedereen die Vedias ‘een warm hart’ toedraagt abonnee worden. De jaarcontributie voor leden bedraagt € 30,-. Abonnee worden kost € 30,- per jaar.

De Vedias BeroepsINFO verschijnt vier keer per jaar. INFO 2 is onze ‘special’ en staat altijd in het teken van een specifiek thema. Elk jaar bedenken we met de redactie een thema en proberen daar voor alle diergroepen artikelen bij te vinden. Ook betrekken we de industrie hier zoveel mogelijk in. Zo hebben we afgelopen jaren geriatrie, pediatrie en ziekmakers gehad. De BeroepsINFO wordt gedrukt bij Zalsman in Zwolle en de jaaroplage bedraagt ongeveer 9.000 exemplaren.

Kopij kan worden aangeleverd, het liefst digitaal op redactie@vedias.nl. De redactie zal het artikel beoordelen op geschiktheid voor plaatsing. Dat is, zijnde van belang voor de beroepsgroep. De industrie kan persberichten aanleveren op redactie@vedias.nl. Het insturen van een persbericht is echter geen garantie dat het daadwerkelijk geplaatst zal worden.

Adverteerders kunnen met hun vragen terecht op advertentie@vedias.nl.

De INFO wordt opgemaakt in het programma Adobe Indesign. De redactie bestaat uit: de redactiecommissie en Claudia Klaassen-van Geet (vormgever). Per INFO wordt o.a. aan de hand van geleverde kopij en materiaal van een aantal vaste auteurs bepaald hoe het magazine er uit gaat zien. Verder is de redactie altijd op zoek naar interessante artikelen voor de paraveterinair dierenartsassistent door contact te leggen met dierenartsen, specialisten, collega’s en/of de industrie. Indien er geen beeldmateriaal bij een artikel geleverd wordt dan is er een mogelijkheid om foto’s in hoge resolutie aan te kopen via een website die foto’s van professionals levert.

 • Webinar 7 februari Bernadette van den Brink van Spaarne Veterinair
 • Rondleiding Covetrus woensdag 8 maart
 • Gezelschapsdierendag en Algemene ledenvergadering 8 april 2023
 • Vedias Beroepsinfo niet ontvangen?
 • Vacature redacteur Vedias
 • Protocol Paraveterinairen voor dieren uit Oekraine
 • Salarisaanpassingen 2022 collectief en individueel
 • Dierenarts en paraveterinair cruciaal beroep
 • Bestuursleden gezocht!
 • Vedias nieuwsbrief: Parapost
 • Facebook
  Dit bericht is alleen zichtbaar voor beheerders.
  Probleem met het weergeven van Facebook berichten.
  Klik om de fout te tonen
  Fout: Serverconfiguratiefout
 • Instagram
 • Sponsor: TS Animal Health
 • Sponsor: Dispovet
 • Sponsor: Royal Canin
 • Sponsor: Medical Pet Shirts