Beëindigen lidmaatschap

Wens je geen lid meer van Vedias te zijn, vul dan onderstaand formulier in of stuur een e-mail naar de ledenadministratie.
De schriftelijke opzegging (per brief, e-mail of dit formulier (naar de ledenadministratie), NIET telefonisch) moet vóór 1 december van het lopende kalenderjaar in het bezit zijn van de ledenadministratie, anders blijft men de contributie voor het volgende jaar verschuldigd. We zouden het fijn vinden als je zou willen aangeven wat de reden van je beëindiging van het lidmaatschap bij Vedias is.


    Reden van opzegging
    Ik ben niet (meer) werkzaam als dierenartsassistent(e)De door Vedias aangeboden nascholingen zijn voor mij niet interessant genoegIk heb te weinig tijd om voldoende van Vedias te mogen genietenHet lidmaatschap is te duurIk heb een andere reden voor het opzeggen van mijn lidmaatschap bij Vedias