Agenda algemene Ledenvergadering 2019

Op zaterdag 16 maart houden wij weer onze jaarlijkse Gezelschapsdierendag (GZD) en algemene ledenvergadering (ALV).
Locatie Aeres Training Centre Barneveld (voorheen Groenhorst) aan de Barnseweg 3 in Barneveld. Meer info en het programma van de totale daginvulling is te vinden in een eerder bericht. Aanmelden kan via het inschrijfformulier.

Agenda algemene Ledenvergadering 2019

1. Opening van de vergadering
2. Ingekomen stukken
3. Verslag Secretaris
4. Verslag Penningmeester
5. Financieel Overzicht 2018 en Begroting van 2019
6. Kascontrolecommissie wordt gevraagd om decharge te verlenen
7. Benoeming van de Kascontrolecommissie
8. Aftreden/herkiezen van Bestuursleden

Claudia Rambow                             – Secretaris                       Aftredend
Karen van der Horst                       – Bestuurslid II                Herkiesbaar
Eline van der Donk                         – Bestuurslid I                  Verkiesbaar
Betsie Dorland                                 – Bestuurslid I                  Aftredend
Marjon Bergsma-Nijlunsing         – a.i. Secretaris                 Verkiesbaar
Ans Zeeman-Fraas                          – a.i. Penningmeester     Verkiesbaar

9. Bestuursverkiezing

Marleen van der Meij-Langen       – Voorzitter
Chantal Kooyman                             – Vicevoorzitter
a.i. Marjon Bergsma-Nijlunsing     – Secretaris
a.i. Ans Zeeman-Fraas                      – Penningmeester
Marja Haselager-Seegers                 – Redacteur
Karen van der Horst                         – Bestuurslid II
Eline van der Donk                           – Bestuurslid I
Pascale Fuchs                                     – Bestuurslid III

10. Beleid van 2019 en de toekomst
11. Rondvraag
12. Sluiting van de vergadering