Dierentuindag 2014.

op 06-04-2014 - 11:14 | door Webredactie

Hier kan je je inschrijven voor de Dierentuindag 2014.

Inschrijfformulier.

De Vedias Ledenenquête

op 16-12-2013 - 09:33 | door Webredactie

contact_vedias.jpg

Zoals je in de laatste Vedias Beroepsinfo van 2013 kon lezen wil het bestuur van Vedias graag weten hoe de leden van de vereniging denken over Vedias. Hiervoor kan je een digitale enquête invullen, wel zo makkelijk!

Voor de enquête, klik hier


De veehouder en úw paraveterinair dierenartsassistente

op 13-02-2014 - 22:26 | door Webredactie

runderen_vedias.jpgAssistentes in de landbouwhuisdierenpraktijk zijn het eerste aanspreekpunt aan de balie en aan de telefoon voor vragen van veehouders en hobbydierhouders. Zij krijgen vragen over allerlei voorkomende aandoeningen bij bijvoorbeeld runderen, varkens, paarden of kleinvee. Het Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld heeft i.s.m. DierGezondheidsCentrum Boven-Veluwe een speciale

2-daagse cursus over het ontstaan van de verschillende aandoeningen, de symptomen, de behandeling en de preventie-mogelijkheden opgezet.

De komende cursus wordt regionaal georganiseerd en vindt plaats op locatie in Wezep.

Voor meer informatie over data en prijs verwijzen wij u naar onze website:

cd_groen.jpg


CAO 2014

op 09-02-2014 - 14:11 | door Webredactie

cao_dierenartsassistenten_paraveterinair_2014.jpg
Eindelijk staat hij online en klaar voor jou om te downloaden, dé CAO 2014!

http://www.vedias.nl/site/download.php?view.15


Nieuwe 3-in-1 bescherming tegen vlooien, maag-darmwormen en hartworm in één handige kauwtablet van Elanco

op 25-12-2013 - 14:04 | door Webredactie

Een langer, gezonder en mooier leven voor gezelschapsdieren. Dat is uw passie en ook die van Elanco. Om u als dierenarts optimaal te ondersteunen, lanceert Elanco haar 2de innovatie in parasitologie in minder dan 3 jaar tijd: Trifexis kauwtabletten voor honden.

trifexis.pngTrifexis combineert spinosad met milbemycine oxime in 1 kauwtablet voor honden en beschermt maar liefst tegen 3 parasieten:

 • vlooien
 • meest voorkomende maag-darmwormen
 • hartworm

Trifexis bevat twee werkzame bestanddelen met bewezen effectiviteit, spinosad en milbemycine oxime. Het is uitsluitend via de dierenarts verkrijgbaar en ondersteunt op deze manier uw praktijk. Tabletten zijn voor de dierenartspraktijk dé oplossing die ook vele hondeneigenaren zouden kiezen. Twee op drie hondeneigenaren geeft immers de voorkeur aan tabletten.

“Tot nu toe”, zegt Prof. Patrick Bourdeau, Dip ECVD-Dip EVPC van veterinaire faculteit in Nantes, “werd de behandeling van maag-darmwormen vaak over het hoofd gezien. Recent onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat in Europa 70% van de honden wel behandeld wordt tegen vlooien, maar  slechts 49% tegen maag- darmwormen die het gehele jaar een zoönitisch risico vormen3.” “De combinatie van vlooien- en wormenbestrijding in 1 maandelijkse kauwtablet verhoogt de frequentie van ontworming, hetgeen nu vaak wordt vergeten”, aldus Prof. Bourdeau.

Voor meer informatie over Trifexis, de nieuwe 3-in-1 kauwtablet van Elanco, kunt u contact opnemen met Julie Schurgers van Elanco Benelux op het nummer 03/334 30 02 of via e-mail .


Cao akkoord 2014

op 16-12-2013 - 12:08 | door Webredactie

Onderhandelaarsakkoord  Cao Dierenartspraktijken

Op 26 november is overeenstemming bereikt over een onderhandelaarsakkoord voor de cao 2014 voor de Dierenartspraktijken. Het betreft een akkoord over het  A en het C deel van de CAO waaronder de dierenartsassistenten vallen.

In november werden de omzet cijfers over het tweede kwartaal van 2013 bekend. Daaruit blijkt dat er bij de gezelschapsdieren  in het eerste kwartaal een omzet daling  van 3.5% was en in het tweede kwartaal een daling van 3.7%. Bij pluimvee en runderen is er echter spraken van een geringe  omzet stijging. De vermoedelijke oorzaak; mensen gaan minder snel met hun dier naar de dierenarts als gevolg van verminderde inkomsten van de dier eigenaren.

Van de dierenartsassistenten kregen we redelijk wat signalen dat tijdelijke contracten niet worden verlengd. Dat er zuiniger wordt omgesprongen met stageplaatsen, en dat assistenten die met een min/max  contract werken  al langere tijd op het minimum werken. Ook zijn er gedwongen ontslagen gevallen en zelfs zijn er al praktijken die failliet zijn gegaan. Aan de Cao onderhandelingstafel kunnen we deze feiten niet ontkennen. De vraag was echter wel hoe hier mee om te gaan. Onze inzet is dan ook geweest behoud van werkgelegenheid, door werknemers meer te gaan betrekken bij;

 • De keuzes die gemaakt worden binnen de praktijken.
 • De ontwikkeling  van nieuwe ideeën om de praktijk te verbeteren. Om het aantal consulten op peil te houden en zo de omzet te waarborgen.

Cao partijen hebben een document gemaakt met daarin suggesties , maar ook handvatten  om werknemers in dienst te houden via detachering, uitlening bij buurpraktijken en of andere taken. Als ontslagen onvermijdelijk zijn dan is het belangrijk dat er respectvol met die werknemer(s) wordt omgegaan en dat de werkgever de intentie moet hebben die ex werknemers elders aan werk te helpen.

Aan dit document wordt nu de laatste hand gelegd en wij verwachten dat het begin 2014 gereed zal zijn.

De Cao 2014

 • Een Cao voor 1 jaar. Looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.
 • Met ingang van 1 januari 2014 een loonsverhoging van 1 %.
 • Het maximum bedrag voor producten van eigen bedrijf wordt verhoogd van nu € 475.- naar € 500.-
 • De werknemer die ontslagen is wegens bedrijfseconomische redenen heeft recht op vergoeding van de voormalige werkgever van de deelnemerskosten aan de eerst volgende Voorjaarsdag c.q. Najaarsdag na ontslag. Dit betreft zowel medewerkers die op een onbepaalde tijd contract werkten als medewerkers die de volledige keten van tijdelijke contracten van 42 maanden werkten .
 • Ex-werknemers kunnen gedurende de looptijd van deze cao, zolang zij nog werkloos zijn, deel blijven nemen aan voorlichtingsbijeenkomsten in de praktijk waar zij voorheen werkten. Daarmee blijven ze op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en houden ze aansluiting bij de dagelijkse praktijk. Het betreft hier uitsluitend de categorie ex-werknemers die om bedrijfseconomische redenen moesten vertrekken.
 • Vakbonden en BPW ontwikkelen samen voorlichtingsmateriaal voor werkgevers en werknemers in de branche met tips/suggesties voor  een betere bedrijfsvoering en een beperking van gedwongen ontslagen. De verschillende routes om afscheid te nemen van medewerkers wordt beschreven.
 • Indien de werknemers als gevolg van roosterwijziging twee maal daags de reis woon-werk moet maken wordt ook de tweede reis vergoed conform de regeling woon-werk verkeer, mits er een periode van 2 uur tussen de diensten zit.
 • Bij de Cao onderhandelingen voor de Cao 2013 was afgesproken om in dit jaar ook de beoordelingsregeling te herzien. Daar is nu veel over gesproken. Het raamwerk van een nieuwe regeling is klaar. Maar we vonden het een brug te ver om nu een op korte termijn een heel nieuw systeem in te gaan voeren. Vandaar dat is afgesproken dat het nieuwe systeem van beoordelen eerst te gaan uitproberen bij 5 praktijken.

Wel worden een aantal redactionele wijzigingen in de huidige Cao regeling opgenomen.

 • Als gevolg van de invoering van de wet Modernisering Ziektewet krijgen werkgevers te maken met premies ZW-flex en WGA-flex.  Het daarvoor ontwikkelde post contractuele beding wordt verwerkt in het al in de cao bestaande Ziekteverzuimreglement.

Natuurlijk hadden wij een beter akkoord willen afsluiten maar we moeten ook kijken naar de realiteit van vandaag de dag. Het gaat iets minder goed in veel praktijken, en behoud van werk is dan ook van groot belang. Ons advies is dan ook positief.

De BPW en de vakbonden zijn hun leden aan het  informeren over dit akkoord. Wij verwachten het definitieve akkoord rond 20 december te kunnen sluiten.

Elly Lancee - Vedias, André Bal - CNV Publieke Zaak & Henk Dekker - Abvakabo FNV

 

 


Tandheelkundig Symposium dierenartsassistenten: 'Daarom Dagelijks Gebitsverzorging!'

op 10-12-2013 - 10:06 | door Webredactie

Tijdens het 'Themaplein Gebitsverzorging 2014' zal op vrijdag 31 januari naast het WVT symposium het tandheelkundig symposium voor paraveterinairen gehouden worden als startschot van de ‘Maand van de Gebitsverzorging 2014’. 

Het is de derde keer dat dit evenement wordt gehouden, maar de eerste keer geïntegreerd met het WVT Symposium. Zowel inhoudelijk veterinaire onderwerpen die aansluiten op de thema’s van het WVT symposium, casuïstieken als het vermarkten van uw tandheelkundige deskundigheid komen in beide programma's aanbod.   

Initiatiefnemers voor de Maand van de Gebitsverzorging, Pedigree en Whiskas, slaan hiermee de handen ineen met partners WVT, Virbac, Royal Canin en Proteq Dier en Zorg om het belang van goede gebitsverzorging breed onder de aandacht te brengen bij de Nederlandse huisdierbezitter.

Programma
9.00 - 9.30u: Ontvangst met koffie en thee, registratie

Themaplein Gebitsverzorging 20149.30-9:40u: Welkomstwoord en introductie sprekers Waltham Center for Pet Nutrition.

9.40-11:00u: Caring Science & How to teach a dog to brush his teeth!
Mr Stephen Harris en Ms Judi Allsopp

11.00 - 11.20u: Pauze

11:20 -12:40u: Radiologie: Dat kan ik ook! (aan de hand van casuïstieken)
Drs Marnix Lamberts en Drs. Frans Knaake

12.40 - 13.40u: Lunch

13:40 - 15:00u: Hoe vul ik het gat van Communicatie?
Drs Roeland Wessels, St Anna Advies

15.15u: Start Filmvertoning; speciaal voor u geselecteerd

Locatie: CineMec 
Het Tandheelkundig Symposium zal op 31 januari 2014 bij CineMec te Ede plaatsvinden. In het opvallende gebouw in de geluidswal naast de A12 vinden congressen en andere evenementen een plek, naast films en culturele programma's. CineMec biedt negen moderne zalen met 3D filmvertoning, sfeervolle foyers en de beste technische ondersteuning. De centrale ligging maakt het congrescentrum ideaal met 9 (sub)zalen, variërend van 120 tot 1.030 zitplaatsen, en ruime foyers is het een uitermate geschikte locatie om het Themaplein Gebitsverzorging 2014 te organiseren.
Klik hier voor meer informatie over de bereikbaarheid met openbaar vervoer.

CimeMec te Ede

Themaplein Gebitsverzorging 2014

Naast het Tandheelkundig Symposium voor paraveterinairen wordt het WVT Symposium voor dierenartsen gehouden als startschot van de ‘Maand van de Gebitsverzorging 2014’. 

De dierenarts zal diverse lezingen gedurende de dag gepresenteerd krijgen die aansluiten op uw dagprogramma. Kortom uitermate zinvol om u samen, als team toegelegd op tandheelkunde binnen uw praktijk, in te schrijven. 'Dit wordt het grootste Tandheelkundige evenement van 2014!'Digitaal inschrijven

Als u zich vóór maandag 16 december 2013 inschrijft voor zowel deelname aan het Paraveterinaire Symposium als deelname aan de 'Maand van de Gebitsverzorging 2014' dan krijgt uw praktijk het speciale uitgebreide pakket toegestuurd vanuit Pedigree met daarin o.a. het 3D Gebitsmodel!

Kortom uitermate zinvol om samen met uw dierenarts, als team toegelegd op tandheelkunde binnen uw praktijk, in te schrijven.

Interesse in het Tandheelkundig Symposium voor assistenten? Dan kunt u als veterinair tandheelkundig team vrijdag 31 januari niet ontbreken bij het Themaplein Gebitsverzorging 2014, gehouden in Cinemec te Ede!


Bloeddrukmeting bij de kat, zinvol?

op 10-12-2013 - 09:57 | door Webredactie

bloeddrukmeting_kat_vedias_rianne_sneevliet_dierenartsen_lelystad.jpg

Een betrouwbare bloeddrukmeting is van groot belang voor de hedendaagse veterinaire praktijk als screening bij elke aangeboden patiënt; de spoedeisende patiënt, de intensive-care patiënt of de gesedeerde patiënt. Daarnaast bestaan er aandoeningen binnen de diergeneeskunde waarbij de bloeddruk kan veranderen, en wordt de bloeddrukmeting gebruikt als diagnostiek en behandeling van specifieke ziekten. Er zijn diverse technieken en methoden om de bloeddruk te meten. Maar bij welke patiënten is het nu zinvol om de bloeddruk te meten?

Cursuscentrum Dierverzorging organiseert op woensdag 22 januari 2014 een praktische cursusdag voor paraveterinair dierenartsassistenten. U krijgt  antwoord op boven gestelde vraag en gaat praktisch aan de slag met katten in ons Paraveterinair Trainingscentrum. U leert werken met de Parks-Doppler (Eickemeyer) en de HDO (Mecan).

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website:

cd_groen.jpg


Voedingsconsulent voor paarden

op 27-11-2013 - 08:59 | door Webredactie

20131002__rantsoencheck_paard.jpg


Symposium met unieke spreker!

op 25-11-2013 - 09:02 | door Webredactie

flyer_symposium_2013_a5_stichting_papegaai_small.jpg


Ga naar pagina       >>