Op zaterdag 1 november zal de jaarlijkse GGG Najaarsdag plaatsvinden te Orpheus in Apeldoorn.

Dit jaar zal het thema ‘in the spotlight’ zijn. 9 sprekers zullen de dierenartsen en paraveterinairen in parallelsessies bijpraten over zeer actuele onderwerpen, die nu in het middelpunt van de aandacht staan. Hoe kunt u de regels m.b.t. antibioticumgebruik in de praktijk implementeren met speciale aandacht voor de richtlijn bacteriële huidinfecties? Wat weten we over het voorkomen van erfelijke aandoeningen bij honden? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van beeldvormende technieken in de neurologie, maar ook voor wat betreft de inzet van stamceltherapie bij osteoarthrose? En letterlijk: wat zijn de adviezen m.b.t. UV belichting bij reptielen? De antwoorden krijgt u op 1 november…

Daarnaast zal er ook een speciale lezing zijn voor alleen de paraveterinairen en dierenartsassistentes!

Nieuw: avondprogramma
Na een lange dag met veel informatie, zijn u en uw collega’s natuurlijk ook toe aan wat ontspanning. De GGG biedt u dit jaar daarom ook een avondprogramma aan! Combineer de informatieve GGG Najaarsdag met een gezellige avond uit met collega’s: een diner in het restaurant van Orpheus, gevolgd door een vertoning van de prachtige film ‘De nieuwe wildernis’ over de Oostvaardersplassen. Voorafgaand aan de film zal Ignas van Schaik, uitvoerend producent van de film, een korte introductie geven.

De vertoning van de film De Nieuwe Wildernis tijdens de GGG Najaarsdag 2014 staat los van het standpunt van de KNMvD ten aanzien van het beleid van Staatsbosbeheer met betrekking tot de grote grazers. In 2010 heeft de KNMvD daarover een standpunt ingenomen, waar u hier meer over kunt lezen. In het kader van de lopende evaluatie van het ICMO2 advies wordt dit standpunt thans herzien.

Programma
Het dagprogramma duurt van 09.00-17.30 uur, het aansluitende avondprogramma zal rond 21.00 uur zijn afgelopen.

Locatie
Theater & congrescentrum Orpheus
Churchillplein 1, 7314 BZ Apeldoorn 

Accreditatie
Accreditatie voor deze bijeenkomst zal worden aangevraagd bij het KD. 

Tarieven (alle tarieven zijn inclusief uitrijdkaart)
Aanbieding: indien u zich vóór 1 oktober met 4 personen uit de praktijk aanmeldt voor deNajaarsdag + avondprogramma, betaalt u het avondprogramma voor slechts 3 personen!
Om gebruik te maken van deze aanbieding, schrijft u 4 personen in voor de Najaarsdag, waarvan 3 inclusief avondprogramma. Vervolgens stuurt u een mailtje naar
m.oudejans@knmvd.nl, om de naam van de 4e persoon door te geven die kosteloos zal deelnemen.

Paraveterinairen:  € 81,50 (excl. BTW) 
Kosten avondprogramma (incl. diner, drankjes, film) € 50,- (incl. BTW)

De GGG Najaarsdag wordt mede mogelijk gemaakt door Boehringer Ingelheim.


Inschrijven is mogelijk tot en met zondag 26 oktober. Inschrijvingen na deze datum worden alleen verwerkt als er nog een plaats beschikbaar is. Op inschrijvingen na genoemde datum zijn altijd €10,- extra administratiekosten van toepassing.
Naast het betalen per iDeal of automatische incasso, is het ook mogelijk om te betalen na ontvangst van een factuur. Voor deze laatste optie worden € 10,- administratiekosten gerekend.
Het bedrag van de automatische incasso wordt ongeveer 4 weken voor de bijeenkomst van uw rekening afgeschreven. 

Annulering
Bij annulering tot 15 dagen voor aanvang van de bijeenkomst worden door de KNMvD geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang is de deelnemer verplicht 50% van de deelnemerskosten te betalen. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang is de deelnemer verplicht 100% van de deelnemerskosten te betalen. De reden van annulering speelt in alle gevallen geen rol. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum poststempel c.q. datum binnenkomst e-mail. Vertraging in de verzending en ontvangst van een annulering komt voor rekening en risico van de deelnemer. Wanneer de deelnemer zonder te annuleren een bijeenkomst niet bijwoont is er sprake van een no-show en is de deelnemer verplicht 100% van de deelnemerskosten te betalen. Voor meer informatie, zie onze algemene voorwaarden.

Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Telefonische annuleringen dienen altijd schriftelijk door de deelnemer te worden bevestigd. De KNMvD stuurt bij ontvangst van een annulering te allen tijde een bevestiging van die annulering. Annuleringen kunt u doorgeven aan de afdeling Congressen en Evenementen van de KNMvD via -email-.

Schrijf je hier in.