op 10-01-2017 - 12:47 | door Redactie

NIEUWSBRIEF LOONSVERHOGINGEN JANUARI 2017

 

Beste collega's,

 

Allereerst wensen wij jullie allen een voorspoedig 2017 toe.

 

2016 is weer achter ons en hoewel we afgelopen jaar geen CAO-onderhandelingen hebben gevoerd, vanwege een tweejarige CAO, zijn er wel afspraken gemaakt voor een salarisverhoging ingaande per 1 januari 2017. Deze zijn terug te vinden in de CAO Dierenartspraktijken 2016-2017 en de uitkomst daarvan bespreken we in deze nieuwsbrief.

 

Daarnaast zijn er in oktober van afgelopen jaar een tweetal CAO-bijeenkomsten georganiseerd door de vakbonden FNV en CNV in samenwerking met VEDIAS en het pensioenfonds PFZW, die door de aanwezigen als zeer nuttig en informatief beoordeeld zijn. In het eerste deel van de bijeenkomsten stond de vraag centraal welke wensen en ideeën de assistenten hebben over de toekomstige cao Dierenartspraktijken. In het tweede deel zijn de deelnemers bijgepraat over pensioen door respectievelijk een pensioenexpert van FNV en PFZW. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zullen we in februari met jullie communiceren.

 

Tot slot willen bij Birte Nelen, die als bestuurder van het FNV sinds 2014 mee heeft onderhandeld aan de CAO-tafel, bedanken voor haar gedrevenheid en fantastisch inzet. Birte is per 1 januari verandert van positie binnen het FNV en in Kitty van den Hoven hopen we een waardige opvolgster gevonden te hebben.

 

Elly Lancée en Leontien van den Berg

 

CAO-commissie VEDIAS

Loonsverhoging per 1 januari 2017 conform CAO Dierenartspraktijken

De afspraak is dat we een loonindex hanteren als maatstaf voor deze loonsverhoging. Deze index is gebaseerd op het gemiddelde van 2 andere indexen, namelijk;

 

1)      het gemiddelde van de consumentenprijsindex conform CBS over de periode van oktober 2015 t/m september 2016

2)      de gemiddelde loonstijging in de afgesloten CAO’s over het jaar 2016 conform de AWVN index.

 

De uitkomst van deze afspraak heeft geleid tot 0,875% loonverhoging (1,5% AWVN + 0,25% CPI / 2 = 0,875%), MAAR dankzij jullie protesten om het volledig van de loonindex te laten afhangen, is er een bodem ingesteld van 1%.

 

Kortom: de loonsverhoging per 1 januari 2017 is 1%.

 

Het is mager, maar in het najaar van 2017 starten we weer met nieuwe onderhandelingen. Heb je een mening? Laat dan vooral van je horen als we weer om input vragen!

 

Voor alle duidelijkheid: deze 1% loonsverhoging staat volledig los van de eventuele toegekende periodieken die gebaseerd zijn op jouw functioneren als assistent.

 

GEEN CAO wél loonsverhoging

Het is mogelijk dat jouw werkgever geen BPW lid, maar dat er in jouw arbeidsovereenkomst expliciet vermeld wordt dat de CAO van toepassing is.  Het kan ook zijn dat er in jouw contract staat dat het salaris conform de CAO toegepast zal worden. In dat geval geldt ook voor jou de bovengenoemde salarisverhoging.

 

Staat er niets in je contract, dan getuigd het van goed werkgeverschap als jouw werkgever deze verhoging ook doorvoert. Jij kunt het in ieder geval altijd samen met je collega’s bij je werkgever bespreekbaar maken.

Wil je werkgever niets van salarisverhogingen weten en krijg je alleen het wettelijk minimum, weet dan dat het wettelijk minimum(jeugd)loon twee maal per jaar verhoogd wordt. Namelijk per 1 januari en per 1 juli. Deze bedragen zijn altijd terug te vinden op de site van de rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/inhoud/bedragen-minimumloon-2017

 

Er zijn door de overheid afspraken gemaakt om het minimumjeugdloon voor 21 en 22-jarigen in twee stappen af te schaffen. In de praktijk betekent dit dat alle 22-jarigen vanaf 1 juli 2017 recht hebben op het volwassen minimumloon. Daarnaast zullen de lonen van de 18 t/m 21-jarige meer omhoog gaan dan anders. In 2019 wordt stap 2 in werking gezet, waardoor ook 21-jarigen kunnen rekenen op het volwassen minimumloon.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon

Tabel 1A

Bruto maandsalarissen met ingang van 1 januari 2017 voor de functiegroep GEDIPLOMEERD NIET PARAVETERINAIR DIERENARTSASSISTENTEN, inclusief de loonsverhoging voor 2017 van 1,0%. Het uurloon is te berekenen door het maandsalaris te delen door 173,33.

Zie ook tabel 1C: een medewerker kan niet minder dan het wettelijk minimum (jeugd) loon verdienen.

 

21 jaar


22 jaar


en jongeringroeischaal 1

€ 1.325,88

 

€ 1.381,62

ingroeischaal 2

€ 1.549,96

 

€ 1.591,49

ingroeischaal 3

€ 1.684,39

 

€ 1.684,39

 

 

 

 

 

Tabel 1B

Bruto maandsalarissen met ingang van 1 januari 2017 voor de functiegroep PARAVETERINAIR GEDIPLOMEERD DIERENARTSASSISTENTEN, inclusief de loonsverhoging voor 2017 van 1,0%.  Het uurloon is te berekenen door het maandsalaris te delen door 173,33.

 


Dierenartsassistent

Dierenartsassistent

Dierenartsassistent


A

B

C

 

 

 

 

Aanvangssalaris

€ 1.640,36

€ 1.884,68

€ 2.130,11


 

 

 


 

 

 

Eindsalaris

€ 2.026,54

€ 2.493,27

€ 2.819,00

DIERENARTSASSISTENTEN

TABEL 1C

Wettelijk minimum (jeugd) loon per 1 januari 2017

 

Leeftijd

 

23 jaar

22 jaar

21 jaar

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar

15 jaar

 

 

 

€ 1.551,60

€ 1.318,85

€ 1.124,90

€   954,25

€   814,60

€   706,00

€   612,90

€   535,30

€   465,50

 Je moet ingelogd zijn om reacties te kunnen geven op deze site. Log eerst in of meld je aan Klik hier om aan te melden